Viridis (2001)

Viridis

“El simbolisme del color sol procedir d'un d'aquests fonaments: l'expressió inherent a cada matís, que es percep intuïtivament com un fet donat; la relació entre el color i el símbol planetari i que la tradició l'adscriu; finalment el parentiu que, en lògica elemental i primitiva, s'adverteix entre un color i l'element de la natura, regne, cos o substància, que acostuma presentar-lo, o que el presenta sempre en associació indestructible i capaç per tant de suggestionar per sempre al pensament humà.”

“Diccionari de símbols”, Juan-Eduardo Cirlot

 

“I com nega la naturalesa del llenguatge la possibilitat de no utilitzar imatges? Que verd es derivi de vista (del lat. Vis (força, vigor, potència), mitjançant la forma viridis) i al · ludeixi a força de la vegetació és una bella i indiscutible relació,...”

L'ofici de viure”, Cesare Pavese