Rojo (2000)

Rojo

"Un didal de vermell és més vermell que un cubell ple". Henri Matisse