Sa Pleta Freda

Sa Pleta Freda

L'acció de Dolors Sampol és estructurada i el ritme es projecta a través de la superposició d'elements que, controlats sàviament, proporcionen el punt just d'equilibri que l'artista domina amb l'habilitat que li confereix el seu potencial tècnic i la seva brillant creativitat".

Gudi Moragues